Gürültü Problemleri

Öncelik ile gürültü sorunu hemen hemen hepimizin karşı karşıya kaldığı problemler arasında en başta gelenlerden birisidir. Peki bu konu hakkında ne yapılabilir. Yasal izlenim ne şekilde olmalıdır.

Kabahatler Kanun
Madde 36

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

Türk Ceza Kanunu
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 123 – Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

.