Gürültü Problemleri

Öncelik ile gürültü sorunu hemen hemen hepimizin karşı karşıya kaldığı problemler arasında en başta gelenlerden birisidir. Peki bu konu hakkında ne yapılabilir. Yasal izlenim ne şekilde olmalıdır. Kabahatler KanunMadde 36(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi…

Devamını Oku →

Rezidans Nedir?(Residence)-Nasıl Yönetilir?

Ticaret, ticaret+hizmet, ticaret+konut ve konut alanlarında yapılan, minimum konut şartlarını sağlayan, birden fazla bağımsız bölümden oluşan ve konaklama tesisinin verdiği hizmetlerden de faydalanan konut binalarıdır.Her ne kadar TDK’nin sözlüğünde “yüksek devlet görevlileri, elçiler vb.nin oturmalarına ayrılan konut” olarak tanımlansa da restoranı, otoparkı, havuzu, alışveriş merkezlerini içinde bulunduran ve otel gibi hizmet veren gökdelenlerdeki dairelere rezidans…

Devamını Oku →

Bina Yönetimi Nasıl Oluşturulur, Mahkeme Dışarıdan Yönetici Nasıl Atayabilir?

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa yönetici atanması mecburi olmaktadır. Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verilebiliyor; bu kimseye Yönetici, kurula da Yönetim kurulu deniyor. Bina yönetimi her takvim yılında yönetim planına göre yapılan kat malikleri kurulu olağan toplantısında yeniden seçilir. Görev süresi…

Devamını Oku →

İşletme projesi nedir ?

Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan Madde 37’e göre Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle: a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları; b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; c) Tahmini giderlerle…

Devamını Oku →

Yönetim Planına Bakmadan Asla ev Satın Almayın!

Yönetim planı bir apartman veya sitenin Anayasa’sı niteliğindedir. Kat maliklerinin apartmanda uyacakları kuralları, ortak alanlar ile ilgili düzenleyici işlemleri, aidatların toplanma şeklini ve hatta bazı ortak alanların kullanım şeklini dahi düzenlemektedir. Yönetim planları içerdiği hükümler itibariyle Kat Mülkiyeti Kanunu’na aykırı olmadığı sürece geçerlidir. Yönetim planlarını taşınmazın ilk inşa edildiği tarihteki hak sahipleri ve proje müellifi…

Devamını Oku →

Müteahhit iskan almıyor ne yapabilirim ?

İskan belgesi; binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını belirten; ruhsat bilgilerini, tapu kaydını, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. Bir yapının inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediyeye yapının tamamlandığını ve iskan belgesinin alınmak istendiğinin bildirilmesi gerekiyor. İskan belgesini, müteahhitin alması gerekiyor. Ancak bazı durumlarda inşaatı projesine uygun olarak…

Devamını Oku →

Rahatsızlık çıkartan komşu hakkında neler yapılabilir ?

Apartmanda sorumluluklarının bilincinde olmayıp yerine getirmeyen, apartmanın diğer sakinlerini rahatsız edecek hareketler sergileyen kiracı ya da malikler için, komşuları tarafından tahliye kararı alınması isteniyor. Bunun için rahatsız olan, zarar gören kat maliki ya da kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine başvurmalı, hakimin müdahalesini istemelidir. Hakim tarafından tespit edilen süre içerisinde belirlenen kararı yerine…

Devamını Oku →

Ortak alan sigortası nedir ? Neleri kapsar

ORTAK ALAN SİGORTA KAPSAMI Site/apartman sakinleri, ortak yaşam alanlarında birçok riskle karşı karşıya kalabilmekte ve bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklemektedir. site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor. Ortak alanlar, binada dairesi bulunan herkesin kullandığı alanlar olup, Yasal tanımlara…

Devamını Oku →

Apartman Ortak Giderleri Nelerdir ? Kimler, nasıl öder ?

Apartmanda bağımsız bölümlerin dışında kalan, korunma, ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerler “ortak alan” olarak kabul edilir. Peki, bu ortak alanların giderleri nelerdir? Apartmanda ortaklaşa hayatın getirdiği bazı kurallar vardır. Ortaklaşa hayat bazı ortak alanların giderlerinin de bölüşülerek ödenmesini gerektirir. Peki, apartmanda ortak alan olarak kabul edilen yerler neresidir? Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen apartman ortak…

Devamını Oku →

Apartman Yönetici Nasıl Atanır ?

Apartman Yönetici Nasıl Atanır? Kat malikleri, apartman(anagayrimenkul) yönetimi için kendi aralarından ya da dışarıdan seçecekleri bir kişiyi ya da üç kişilik bir kurulu görevlendirebilirler. Yönetim için tek kişinin atanması halinde bu kişiye Yönetici, kurul atanırsa bu kurula da Yönetim Kurulu denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri…

Devamını Oku →