Mevzuat

Kat Mülkiyeti, yasal çerçevede yani Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki tanımıyla, inşaatı bitmiş bir taşınmazın; daire, ofis, mağaza, dükkan, kat, depo, mahzen gibi bölümlerinden başlı başına ve ayrı ayrı kullanıma elverişli olanların o taşınmazın sahibi ya da ortakları tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu maddelerine bağlı olarak bağımsız mülkiyet ve kullanım hakkı kurabilmelerine izin verir.

Kısacası kat mülkiyeti nedir diye sorulduğunda verilecek en sade yanıt, ‘mülk sahibinin bir taşınmazın bağımsız bölümleri üzerindeki mülkiyet hakkı’ olacaktır.

KAT MÜLKİYETİ ŞARTLARI NELERDİR ?

Kat Mülkiyeti nedir sorusunun yanıtından sonra Kat Mülkiyeti şartlarını da sıralamak gerekiyor.

İşte Kat Mülkiyeti için gereken şartlar :

Kat Mülkiyeti‘nin kurulabilmesi için yapı inşaatının bitmiş ve yapının iskan belgesinin alınmış olması gerekiyor.

Yukarıdaki koşulan şartta bir problem yoksa binanın kat mülkiyetinin kurulabilmesi için; gayrimenkule eğer bir kişi sahipse onun, birden çok şahıs ortak olarak mülk sahibi ise bütün maliklerin imzaladığı dilekçe ile kat mülkiyetli tapu başvurusu gerçekleştirilir.

KAT İRTİFAKLI TAPUDAN KAT MÜLKİYETLİ TAPUYA GEÇİŞ

Ev ya da işyerinin bağımsız mülkiyet hakkını ispatlayan belge olan kat mülkiyetine geçiş için tüm işlemlerden önce binanın iskan belgesinin alınmış ve hazır bulunması şart…

Tamamlanmış binanın iskan belgesini alabilmek için söz konusu binanın belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor. Kısacası yapı inşaatının imar mevzuatına uygun olması lazım…

KAT İRTİFAKI İLE KAT MÜLKİYETİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kat Mülkiyeti Kanunu‘nda belirtildiği üzere, kat irtifakı, söz konusu kanundaki madde ve hükümlere bağlı kalarak, ortak olduğu taşınmazın hisselerine; inşaat başlatma ve kat mülkiyeti tesisi borcu bağlanması olarak tanımlanıyor